แบบทดสอบของผู้เรียน คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ login

ข้อที่ 1 สถานที่จัดงานกิจกรรมนี้ จัดที่จังหวัดอะไร ? 2คะแนน


ข้อที่ 2 สถานที่จัดงานกิจกรรมนี้ จัดที่มหาวิทยาลัยชื่ว่าอะไร ? 2คะแนน


ข้อที่ 3 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าใด ? 2คะแนน


ข้อที่ 4 ทีมที่นำเสนอได้เล่าในประเป็นอะไร ? 4คะแนน