แบบทดสอบของผู้เรียน คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ login

ข้อที่ 1 เมื่อใส่เส้นฝ้ายในหม้อต้มแล้ว จะต้องใช้เวลาต้มต่ออีกกี่ชั่วโมง ? 1คะแนน


ข้อที่ 2 ทำไมในกระบวนการต้มย้อมสีธรรมชาติต้องใส่เกลือด้วย 1คะแนน


ข้อที่ 3 ไม้ฝางเมื่อผ่านกระบวนการต้มแล้วจะให้สีอะไรออกมา 1คะแนน


ข้อที่ 4 ผลงานคลิปสื่อการสอนนี้ หน่วยงานใดเป็นผู้ผลิต 1คะแนน