แบบทดสอบของผู้เรียน คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ login

ข้อที่ 1 โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไร ? 1คะแนนข้อที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยในคลิป คือกิจกรรมอะไร 1คะแนน


ข้อที่ 3 กาแฟ สะกดอย่างไร ? 1คะแนน


ข้อที่ 4 กางเกง สะกดอย่างไร ? 1คะแนน


ข้อที่ 5 ผู้เรียนในคลิปทำอาหารอะไร ? 1คะแนน
ข้อที่ 6 การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนองานวิจัย บพท. 64 รอบกี่เดือน ? 10คะแนน