เนื้อหาสำหรับการประเมินผู้เรียน

ประกอบด้วย

·        สองภาษามหาสนุก โดย กศน.ฝาง

·        ผ้ามัดย้อม โดย กศน.พร้าว

·        เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับพี่ปลา โดย กศน.แม่แตง